Una captura del vídeo del forcejeo. – Alerta Digital