El P$0€ teme que el PP quite el PER – Alerta Digital